Captive trông nữ cộng với kích thước để bắt chước

Trong khi một vài năm trước đây thời trang xoay quanh một khuôn mẫu nhất định của cơ thể, là mô hình rất cao và rất mỏng hình, nguyên mẫu của vẻ đẹp được hỗ trợ bởi ngành công nghiệp này, hôm nay mọi thứ đã thay đổi, và mặc dù các mô hình đường băng, dạo phố áp đặt bởi thời trang và blog vẫn còn trị vì delgadimas của nó là rất bao gồm và dân quân trong các nguyên nhân để mở rộng những gì chúng tôi có nghĩa là bởi vẻ đẹp. Continue reading Captive trông nữ cộng với kích thước để bắt chước

Tháng Hai 8, 2018

Posted In: May mặc

Thẻ:, , ,

Leave a Comment